Neurografika

je autorská metoda prof. Pavla Piskareva.

NEUROGRAFIKA spojuje psychologii, koučink, sebekoučink a výtvarné umění.

Vznikla v roce 2014 a za dobu svojí existence je rozšířená do více než 40 zemí světa. Stránky ruského Institutu psychologie kreativity Pavla Piskareva jsou zde.

Pomocí Neurografické kresby můžeme opravit neurospoje, zrychlit tok v neuronech a rozšířit neuronovou síť. Co to v praxi znamená?

- UVOLNĚNÍ STRESU, získání nového pohledu na téma, VÍCE ENERGIE, více radosti a odhodlání do života, LEPŠÍ VZTAH K SOBĚ I OKOLÍ.

- práce s nevědomím, SETKÁNÍ S VNITŘÍMI OMEZENÍMI A JEJICH UVOLNĚNÍ, prostor ma zkoumání vnitřního nastavení, TRANSFORMACI SEBE A SVÉHO ŽIVOTA.

Benefitů Neurografiky je bez nadsázky nekonečno. Neurografika je nejen bezpečná, ale i účinná díky Základnímu algorytmu (8 bodům, kterými se řídí každá kresba).

Jak neurografická kresba probíhá můžete vyzkoušet v jednodenním zážítkovém semináři "Život v harmonii pomocí neurografické kresby" - viz. Pozvánky nebo v individuálním či skupinovém koučinku v HaJiRu Liberec nebo online.

KRESLIT JE SNADNÉ!!!

Každá neurografická kresba začíná výběrem tématu. Tím může být něco, co nás trápí a nebo naopak něco, čeho chceme dosáhnout. Podle tohoto výběru se řídí výběr algoritmu - způsobu kresby kompozice, která bude následovat. Například to je Algoritmus sejmutí omezení nebo Neuro Strom, T.R.U.E. nebo Grofova matrice.. Výsledkem může být uvolenění omezení nebo nové možnosti v tématu.

Co je Základní Algoryrmus NeurografikyV samé podstatě je to něco jako zákon, podle kterého se každá neurografická kresba řídí. Protože KAŽDÝ PROBLÉM ZAČÍNÁ V HLAVĚ, začíná i ZA v hlavě. Pak se pomocí dalších bodů můžeme přesunout do PYRAMIDY VĚDOMÍ (zde je link na vysvětlení od jejího autora - Pavla Piskareva: https://www.youtube.com/watch?v=fT9onOUfa5scpJ4a4). Na závěr se z pyramidy našeho vědomí vracíme zpět do hlavy.

Proč? To abychom naše téma uzavřeli. 

Společně s základním algoritmem, jsou ve "světě Neurografiky" také důležité stupně vyučení a užívání.

Uživatel - absolvent Základního certifikovaného kurzu Neurografiky - má opravnění používat Neurografiku výhradně pro svoji vlastní potřebu.

Specialista - absolvent certifikovaného kurzu Specialista Neurografiky - má opravnění používat Neurografiku pro svoji vlastní potřebu či v rámci své praxe, tedy Neurograficky koučovat ostatní lidi bez možnosti výuky Neurografiky.

Instruktor - absolvent certifikovaného kurzu Instruktor Neurografiky - má opravnění používat Neurografiku pro svoji vlastní potřebu či v rámci své praxe, tedy Neurograficky koučovat ostatní lidi s možností výuky Neurografiky a certifikace Uživatele NG.

Co to je Neurografika?

Neurografiku můžeme z pohledu neuroplasticity mozku  bez nadsázky vnímat jako "laserovou operaci mozku", při níž dochází k opravení neurospojů nebo k jejich rozšíření a zrychlení toku energie v nich. Toto vede k většímu počtu propojených neuronů a tím i k zlepšení např. učení, komunikace, vztahů, rovnováze hemysfér - tedy analytičnosti i představivosti - k harmonii těla, mysli i emocí.

Článek o Neurografice

otiskl

Pravý domácí časopis