Neurografika

 JE KREATIVNÍ A TERAPEUTICKÁ METODA KRESLENÍ.

Je to ověřená sebe-koučovací metoda. S pomocí papíru, fixy a pastelek si každý může přijít na podstatu svého tématu (problému) a sám jej vyřešit.

KRESLIT JE SNADNÉ!

Neurografika je syntézou koučinku, kresby i psychologie.

Neurografiku lze definovat mnoha způsoby:

- propojení sebe-koučinku, psychologie, estetiky, výtvarna

- "operace mozku" pomocí propojení neuronů a rozšíření neuronové sítě

- bližší kontakt sami se sebou

- uvolnění a opravení nefunkčních myšlenkových postojů k sobě i k druhým

- uvolnění napětí z těla

- uvolnění negativních emocí

- pochopení a přijetí sama sebe

- transformace sebe a svého života

 

Co to je Neurografika?

Neurografiku může z pohledu neuroplasticity mozku vnímat bez nadsázky jako "operaci mozku", opravení neurospojů i jejich rozšíření. Toto vede k většímu počtu propojených neuronů a tím i k zlepšení učení, komunikace, balancu hemysfér - k harmonii těla, mysli i emocí.

Článek o Neurografice

otiskl

Pravý domácí časopis